VASTUULLISUUS

Valtti Henkilöstöratkaisut on perheyritys. Siksi yrityksen arvomaailmaa ohjaa myös perhekeskeisyys. Valtti haluaa olla lähellä työntekijöidensä elämää myös muuten kuin pelkästään työnteon näkökulmasta - harvalla nimittäin työ- ja perhe-elämä voivat olla täysin erilliset toisistaan.

Valtti pyrkii siis toiminnassaan huomioimaan se, että jokainen saa työnsä hoidetuksi hyvillä mielin myös perhe- ja vapaa-ajan elämänsä näkökulmasta.

Valtin toimiston väki osallistuu joka syksy Lapset mukaan töihin -päivään. Valtti haluaa, että lapsetkin saavat tietää, missä äiti tai isä työskentelee ja mitä kaikkea työpäivä saattaa sisältää.

Lisäksi Valtin toimiston väki viettää keväisin perheiden yhteisen Kevätpörriäis-tapahtuman, jossa juhlitaan koko ison Valtti-perheen voimin puolisot ja lapset mukaan lukien.

Valtin arvot


› Luotettavuus

Toimintamme perustuu ajatukselle, että noudatamme liiketoiminnassamme kaikkia asiaankuuluvia säädöksiä, joita vastuullisen yrityksen kuuluukin. Sopimuskumppanimme voi aina luottaa siihen, että asiat yrityksessämme ovat kunnossa.

› Asiakaslähtöisyys

Haluamme yhteistyökumppaniemme tuntevan, että he saavat yksilökohtaista palvelua. Hoidamme jokaisen projektimme asiakaslähtöisestä näkökulmasta. Meille ovat tärkeitä niin työntekijämme kuin asiakasyrityksemmekin.

› Positiivisuus

Koska tilanteisiin liittyy monesti useampi osapuoli, joskus käy niin, että tilanteet eivät etene täysin suunnitellusti. Sellaistenkin tilanteiden vallitessa pyrimme pitämään toimintamme yhtenä kulmakivenä positiivisuuden.


Hyväntekeväisyys

Valtti on vuosittain mukana vähintään kahdessa hyväntekeväisyysprojektissa. Osallistumme Nuorkauppakamarin järjestämään Joulupuu-keräykseen, johon hankimme lahjoja vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille Tampereen seudulla. Olemme mukana jo kuudetta vuotta ja todellakin haluamme jatkaa tätä perinnettä.

Lisäksi järjestämme vuosittain oman hyväntekeväisyystempauksen eri teemoilla. Olemme järjestäneet Nenäpäivä-tapahtumia sekä käyneet vanhainkodissa ilahduttamassa vanhuksia pelein, leikein, lauluin ja lahjoin.

Syksyllä 2018 järjestimme joulukoristekeräyksen ja toimitimme lahjoitetut joulukoristeet Tampereen Hopelle. Lahjoitimme lisäksi yhden päivän työaikaamme osallistuen Tampereen Hopen toimipisteen työtehtäviin.

» Lue lisää hyväntekeväisyystempauksistamme blogistamme.

Koko Valtin toimiston väki jakaa edustamamme arvot. Vaikka yrityksemme tarkoituksena on muiden yritysten tavoin tehdä bisnestä kannattavasti, on taustalla ajatus siitä, että annetaan hyvän kiertää ja ollaan mukana hyväntekeväisyydessä jatkossakin.


Haluamme ilahduttaa muita ja olla avuksi sen minkä voimme. Siitä saamme perspektiiviä elämään ja hyvän mielen myös itse.