Uusi työsuhde -helppoako?

30.1.2019

Uudessa työyhteisössä aloittaminen on aina ihmiselle stressaavaa. Vaikka on paljon luonteesta kiinni, kuinka siihen suhtaudumme, uusi porukka voi tehdä paljon sopeutumisen helpottamiseksi. Olen urani varrella työskennellyt useissa erilaisissa työympäristöissä ja eteen on osunut, sekä helppoja, että vaikeita alkuja. Heti alkuun voin kehua Valtin työilmapiiriä ja avointa vastaanottoa. Yhteisöön, jossa jokaista arvostetaan ja uudet työkaverit otetaan vastaan uteliaina ja heidän osaamistaan arvostaen on helppo tulla. Paljon sopeutuminen on kuitenkin kiinni itsestämme ja ajattelutavasta uudessa työyhteisössä aloittaessa.

Lähtökohtaisesti sopeutumisen onnistumisessa ensisijaista on onnistunut rekrytointi. Yhtä lailla osaamisen rinnalla tärkeää on uuden työntekijän sopivuus luonteeltaan muuhun yhteisöön ja ympäristöön. Olen perehdyttäessäni uusia työntekijöitä huomannut, kuinka valtava on esimerkiksi sopivan huumorintajun vaikutus työn omaksumiseen. Erääseen työyhteisöön tullessani taas huomasin, että en lainkaan ymmärrä työkavereiden juttuja ja tunsin itseni ulkopuoliseksi koko kahden vuoden työsuhteen ajan. Kokemukseni mukaan edes erilainen kulttuuri ei ole sopeutumisen ja viihtymisen este vaan enemmän siihen vaikuttavat henkilökemiat.

Hyvin monesti varsinkin perinteikkäillä teollisuuden aloilla uudelta työntekijältä vaaditaan itseltä aktiivisuutta pyrkiä mukaan työyhteisöön, eikä uusia päästetä helpolla. Perehdyttämisen prosessit keskittyvät teknisiin työn suorittamisen vaatimuksiin ja esimerkiksi turvallisuuteen. Asioihin, jotka ovat tärkeitä. Väitän kuitenkin, että mitä nopeammin uusi työntekijä pääsee työyhteisön sisäpiiriin, sitä nopeammin hän oppii ja sisäistää työn suorittamisen vaatimukset ja löytää oman paikkansa vahvuuksiensa mukaisesti. Vaatii valtavaa panostusta todistaa muille, että on hyvä tyyppi ja tämä on pois muilta oppimisen osa-alueilta.

Ensivaikutelma on samalla tavalla tärkeä, kuin muissakin kohtaamisissa. Pienet mokat eivät kuitenkaan haittaa työyhteisöön sopeutumisessa, ehkäpä juuri päinvastoin. Uuden työntekijän asenne ensimmäisinä viikkoina sitä vastoin voi olla hyvinkin merkittävä tekijä siinä, kuinka uusi työntekijä otetaan vastaan. Vaaditaan siis kaikkien osapuolten, sekä uuden työntekijän, työyhteisön että työnantajan huomiota omaan toimintaansa ja suhtautumiseensa uuteen työsuhteeseen.

Perehdyttämisprosessin onnistuminen on tärkeässä roolissa uuteen työhön ja yhteisöön sopeutumisessa. Kuten Maritta Östberg Henkilöstöasiantuntijan käsikirjassa kirjoittaa, onnistuneen prosessin myötä virheet ja keskeytykset vähenevät ja uusi työntekijä tuntee olonsa turvalliseksi. Homma toimii siis toisinkin päin; mitä nopeammin uuden työn oppii, sitä paremmin pääsee sisälle porukkaan. Ihminen on parhaimmillaan turvallisessa ympäristössä. Kuitenkin täytyy muistaa, että kun tämän myötä osin tietämättäänkin hakeutuu tekemään vain sitä mitä osaa, mahdollisimman monipuolinen oppiminen ei toteudu. Kun prosessi on kunnossa ja yhteisö ottaa avoimesti vastaan uuden tekijän, uusi työntekijä myös uskaltaa mennä nopeammin epämukavuusalueilleen.

Uudessa työssä vähintään työtavat ovat erilaisia, hyvin usein myös itse työn sisältö. Tämä edellyttää uudelta työntekijältä kykyä tehdä virheitä ja hyväksyä ne. Meistä kukaan ei ole valmis heti, ja mitä enemmän annamme anteeksi itsellemme, sitä nopeammin omaksumme uuden työn vaatimukset ja osaamme laittaa asiat tärkeysjärjestykseen. On hyvä myös tiedostaa oma osaamattomuutensa. Kun luulee osaavansa, ei ole valmis ottamaan oppia vastaan.

Uudesta haasteesta tulee kuitenkin ottaa ilo irti. Vaikka tilanne voi olla stressaavakin, uusi työ on kuitenkin useimmin kovan tavoittelun tulos ja haaveiden täyttymys. Uusien asioiden oppiminen, uusiin ihmisiin tutustuminen ja uusissa haasteissa onnistuminen tuo ihmiselle valtavasti onnellisuutta. Kaiken stressin keskeltä on hyvä löytää se onnellisuus ja osata nauttia siitä.

 

Juhani