PALVELUT


Olipa kyseessä sitten henkilöstövuokraus tai rekrytointi, Valtille on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä vallitsevaan henkilöstötilanteeseen.

VALTTIvuokraus

Henkilöstövuokrauksen kautta yritys saa avoimiin työtehtäviinsä asiantuntevasti tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti valittuja tekijöitä. Henkilöstövuokraus mahdollistaa nopeiden ja yllättävien työtoimeksiantojen saamisen suoritetuiksi, toisaalta henkilöstövuokrauksen kautta etsitään paljon ammattitaitoisia työntekijöitä myös pitkäaikaisiin työsuhteisiin.

Henkilöstövuokrauksen myötä tekijälle karttuu osaamista ja kokemusta monipuolisesti erilaisista työtehtävistä ja –yhteisöistä. Henkilöstövuokraus myös tukee työllisyyttä – ilman tätä mahdollisuutta moni työ jäisi tekemättä.

» Katso avoimet työpaikat!

Halutessaan asiakasyritys voi rekrytoida tekijän vuokrausajan jälkeen, mikä antaa sekä yritykselle että tekijälle mahdollisuuden tarkastella toisiaan riskittömästi vuokratyösuhteen aikana. Henkilöstövuokrauksen päättyessä tekijä ja yritys tuntevat jo toisensa ja voivat luottavaisin mielin suunnata yhteistyötään entistä pidemmälle.

Valtin asiantuntevaan palveluun sisältyy aina varsinaisten toimeksiantojen lisäksi asiakasyrityksen konsultointi tarvittaessa esimerkiksi työsuhdeasioihin liittyen.

Ota yhteyttä!

VALTTIrekry

Rekrytoinneissa kartoitetaan asiakasyrityksen toiveet ja tarpeet mahdollisimman tarkkaan ja yksityiskohtaisesti. Yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa pohditaan ominaisuuksia, joiden avulla valittu henkilö menestyy tehtävässä halutulla tavalla ja laaditaan ennen rekrytointiprosessin aloittamista rekrytointisuunnitelma.

Valtti tarjoaa ajantasaiset ja toimivat hakukanavat, joissa rekrytointi-ilmoittelu suoritetaan. Valtille on erityisen tärkeää, että lopputulos on paras mahdollinen niin yrityksen kuin tehtävään valitun henkilönkin kannalta.

Valtin asiantuntevaan palveluun sisältyy aina varsinaisten toimeksiantojen lisäksi asiakasyrityksen konsultointi tarvittaessa esimerkiksi työsuhdeasioihin liittyen.

Valtti haluaa menestyä kanssanne!

Ota yhteyttä!

VALTTIsuorahaku

Suorahakua käytetään tyypillisesti johdon rekrytointiprosesseissa, joskin nykyään hakumenetelmää on alettu käyttää laajemmin myös erilaisiin asiantuntijahakuihin. VALTTIsuorahaku toteutetaan täysin luottamuksellisesti asiakasyrityksen toiveiden mukaan. Valtin käytössä on tehokkaat kanavat, joiden puitteissa on mahdollista löytää sopivia ehdokkaita yritysten tarpeisiin.

Suorahaussa työpaikkailmoittelu jätetään kokonaan tekemättä ja sen sijaan kontaktoidaan luottamuksella suoraan asiakasyrityksen kohderyhmässä olevia potentiaalisia tekijöitä.

Suorahaussa on erityisen tärkeää, että asiakasyrityksen kanssa saadaan kartoitettua mahdollisimman tarkasti etsittävän tekijän taustaan ja osaamiseen liittyvät tekijät sekä ennen kaikkea tutustutaan asiakasyrityksen yrityskulttuuriin ja liiketoiminta-alueeseen. Suorahaussa on tärkeää pohtia, millaiseen tavoitteeseen tulevalla työntekijävalinnalla halutaan tähdätä

Kysy lisätietoja!

Soveltuvuusarvioinnit

Erikseen sovittaessa VALTTIrekryissä sekä pitkissä VALTTIvuokraustoimeksiannoissa suoritetaan asiakasyrityksen toiveesta soveltuvuusarvioinnit kirjallisine lausuntoineen yhteistyökumppanin kautta. Soveltuvuusarviointien laajuus ja kustannukset riippuvat rekrytoitavan työntekijän toimenkuvasta. Näistä sovitaan erikseen asiakaskohtaisesti.

Soveltuvuusarvioinnit voivat sisältää mm. työpersoonallisuutta, motivaatiota, erilaisia verbaalisia ja matemaattista ajattelua mittaavia kykytestejä sekä psykologisia arviointeja.

Soveltuvuusarvioinnin on tarkoitus olla tukena rekrytointipäätöksessä prosessin loppuvaiheessa.


HR-päällikkö -PALVELU

Mikäli yritys haluaa hoitaa rekrytointinsa ja muut yrityksensä työsuhdeasiat lähtökohtaisesti itse, mutta tarvitsee jollain osa-alueella tukea, on Valtin ammattitaitoinen tiimi käytettävissä.

Valtin HR-Päällikkö -palvelu on asiakkaan tukena silloin, kun oma aika ei riitä kaiken selvittämiseen. Valtin asiantunteva HR-Päällikkö -palvelu sisältää toimintoja asiakasyrityksen toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Palvelu on erinomainen apu esimerkiksi työpaikan sisäisten ristiriitatilanteiden selvittelyyn, työsopimuksiin liittyvien asioiden ratkaisuun, työhakemusten käsittelyyn sekä moniin muihin työelämässä vastaantuleviin tilanteisiin.

Palvelun tarkoituksena on tuottaa Valtin asiakasyritykselle lisäarvoa tuottavan liiketoiminnan tukielementtinä ja vahvistaa asiakasyrityksen positiivista työnantajamielikuvaa. Valtin asiantuntijatiimi haluaa aidosti ymmärtää asiakkaitaan ja toimia luotettavana kumppanina asiakkaansa rinnalla.

Palvelukokonaisuus rakennetaan aina asiakasyrityksen tahtotilan mukaiseksi.Yrityksenne menestys on myös osa myös Valtin menestystä!

Olethan rohkeasti yhteydessä  – suunnitellaan yhdessä juuri Teille soveltuvin palvelukokonaisuus.

Ota yhteyttä!

 

 


Koulutukset

Valtti on erikoistunut erityisesti nuorten työelämätaitojen kehittämiseen. Valtti tarjoaakin aikuisuuden kynnyksellä oleville nuorille Työelämän Pelisäännöt –koulutusta, joka on kehitetty nuoria kuunnellen ja heidän tarpeisiinsa vastaten. Koulutus sisältää muun muassa ainutlaatuista materiaalia videoiden muodossa siitä, miten työelämässä kannattaa toimia ja miten ei.

Koulutuksessa kerrotaan hyvin käytännönläheisesti siitä, miten työpaikkaa kannattaa hakea ja miten työpaikalla tulee käyttäytyä. Koulutus soveltuu myös iältään vanhemmille ryhmille, ja sen sisältöä voidaan tarvittaessa muokata ryhmän toiveisiin ja tarpeisiin sopivaksi. Koulutus voidaan rakentaa myös maahanmuuttajaryhmille soveltuvaksi.

Valtti haluaa kantaa vastuunsa nuorten työllistymisestä nyt ja jatkossa.

Ole yhteydessä ja pyydä tarjous koulutuskokonaisuudesta Teille!

Ota yhteyttä!